Projekt

Ericsson
Arkitektur och mjukvaruutveckling
Lång erfarenhet av arkitektur och utveckling av Ericsson cloud och telekomprodukter.
Google Cloud
Create, deploy, and run applications
Vi använder flera olika molnplattformanar, GCP är en av dessa.
Swish
Architecture and Development
En av våra nuvarande kunder.
Tieto
Architecture and Development
En av våra nuvarande kunder.
Ework
Architecture and Development
En av våra partners
Financial Analysis
Fintech
Lång erfarenhet av att använda och "scrapea" alternativ data som input för olika beslut.
Cyber Security
Implementation, pen testing and audits
Cyber security är en grundsten i allt vi gör. Vi har varit delaktiga av att utvecklan en molnplattform med högsta säkerhetsklassning.
Grafana
Analys & Monitorering
Grafana är ett fantastiskt verktyg för att visualisera tidsserier och data.
Docker
Create, deploy, and run applications
Containers är en av grundstenarna i många cloud implementationer.
Selenium
Automation
Selenium är effektivt för web och testautomatiesering för att simulera mänsklig interagering.
Intel
Lång erfarenhet av att arbeta med Intel-hårdvara och goda kontakter med Intels ingenjörer sedan många år tillbaka.
ONF
ONF - Open Networking Foundation
CORD
CORD - Central Office Re-architected as Data center.
P4 and barefoot networks
Vi har samarbetat me Barefoot networks sedan 2017.
Screenerlabs
Scroll to Top